گزارش تصویری کامل از شب تاریخی صنعت نفت در چاه شماره ۱۴۷ رگ سفید (۵ دی ماه ۹۶)

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ | ۱۳:۴۰ ب.ظ
گزارش تصویری کامل از شب تاریخی صنعت نفت در چاه شماره ۱۴۷ رگ سفید (۵ دی ماه ۹۶) مردان آهنین اراده صنعت نفت در تلاشی بی وقفه پس از ۵۸ روز رویارویی مستقیم با آتش سرکش چاه عنان گسیخته رگ سفید – ۲، موفق به مهار، کنترل فوران و کشتن چاه شدند.

مردان آهنین اراده صنعت نفت در تلاشی بی وقفه پس از ۵۸ روز رویارویی مستقیم با آتش سرکش چاه عنان گسیخته رگ سفید – ۲، موفق به مهار، کنترل فوران و کشتن چاه شدند.

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نفت آنلاین
نفت آنلاین
اینستاگرام نفت آنلاین
نفت آنلاین
نفت آنلاین
نفت آنلاین
محل كد آمار