بازار جهانی نفت نگران تحریم ایران

بازار جهانی نفت نگران تحریم ایران

درحالی که نگرانی ها از تنش های تجاری بر بازار سایه افکنده و موجب نگرانی از کاهش تقاضا برای انرژی شده است، قیمت نفت روز جمعه با کاهش همراه بود و رشد قیمت های جلسه قبلی خود را خنثی کرد. ؛

آخرین اخبار

عضویت در خبرنامه نفت آنلاین