مشکل اصلی این روزهای شرکت ملی حفاری ایران چیست؟

مشکل اصلی این روزهای شرکت ملی حفاری ایران چیست؟

قائم مقام شرکت ملی حفاری ایران گفت: حدود یک هزار میلیارد تومان مطالبات از بخش های مختلف داریم و با توجه به کارکرد پیمانکاری این شرکت، در صورت وصول مطالبات می توانیم، بدهی خود به سازندگان و ارائه دهندگان خدمات به شرکت ملی حفاری ایران را پرداخت کنیم.؛
انجام 209 عملیات نمودارگیری درون چاهی و سطحی، چاه پیمایی و تکمیل چاه توسط مدیریت خدمات ویژه حفاری

انجام 209 عملیات نمودارگیری درون چاهی و سطحی، چاه پیمایی و تکمیل چاه توسط مدیریت خدمات ویژه حفاری

مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران از انجام 209 عملیات نمودارگیری درون چاهی و سطحی، چاه پیمایی و تکمیل چاه از سوی متخصصان این مدیریت در دو ماه نخست امسال بر روی چاه های نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور خبر داد.

آخرین اخبار

آخرین دیدگاهها