اگر مدیران چندماه حقوق نگیرند چه میشود؟

اگر مدیران چندماه حقوق نگیرند چه میشود؟

نوع مدیر بودنش مهم نیست! فرق نمی کند،چه وزیر باشد چه نماینده مجلس و معاون فلان وزارتخانه،شهردار و یا فرماندار ، رئیس کارخانه و یا هرچه دیگر و یا یک رئیس در فلان اداره فرهنگی و مذهبی در شهرستانی دور افتاده! یا اینکه یک مدیر نفتی! ؛

آخرین اخبار

عضویت در خبرنامه نفت آنلاین