خبر خوش گازی برای مردم شمال کشور

خبر خوش گازی برای مردم شمال کشور

پایداری انتقال گاز استان های شمالی کشور با بهره برداری از پروژه هایی همچون خط لوله انتقال گاز رشت_ سنگر و خط لوله انتقال گاز دامغان_ نکا افزایش یافته و مردم این مناطق دیگر در فصول مختلف سال، از بابت کاهش افت فشار دغدغه ای ندارند. ؛
نگاهی دوباره به حکم حکومتی رهبر انقلاب مبنی بر عدم خصوصی سازی شرکت ملی حفاری ایران

نگاهی دوباره به حکم حکومتی رهبر انقلاب مبنی بر عدم خصوصی سازی شرکت ملی حفاری ایران

اینکه خوشبختی از آن چه جریانی در این میان خواهد شد و بخش اصلی شرکت ملی حفاری از آن چه کسانی می‌شد به کنار اما از آنجا که شرکت ملی حفاری٬ شرکتی انقلابی و متضمن امنیت نفتی ایران است بیش از پیش نقش این شرکت را مهم و استراتژیک کرده است.

آخرین اخبار