چشم انتظاری چند ساله کارکنان نفت در اجرای ماده ۱۰

چشم انتظاری چند ساله کارکنان نفت در اجرای ماده ۱۰

پس از کش و قوسهای فراوان در اسفند ۱۳۹۰ پیرامون ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، سرانجام در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ،این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی و همچنین به تایید شورای محترم نگهبان رسید و در روزنامه رسمی قوه قضاییه ثبت گردید.

آخرین اخبار

استخدامی صنعت نفت

عضویت در خبرنامه نفت آنلاین