متهم ردیف اول سیل اخیر وزیر نیرو است

متهم ردیف اول سیل اخیر وزیر نیرو است

«حسنوند»رئیس کمیسیون انرژی مجلس:در جريان سيل اخير متهم ردیف اول حوادث وزیر نیرو و مجموعه او است؛در هفته اول بهمن ماه مقامات امنیتی به رئیس جمهور نامه‌ای مبنی بر وقوع سیل و اتفاقات ناگوار نوشتند که روحانی آن را به وزیر نیرو ارجاع داد؛وزیر نیرو هم نوشت که ملاحظه شد اما اقدامی صورت نگرفت.؛

آخرین اخبار

استخدامی صنعت نفت

logo-samandehi