آیا طرفداران مزد توافقی ، حقوق حداقلی کارگر را قبول دارند؟

آیا طرفداران مزد توافقی ، حقوق حداقلی کارگر را قبول دارند؟

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی می‌گوید در قانون کار چیزی به اسم مزد منطقه‌ای و مزد توافقی وجود ندارد و کسانی که دنبال تعیین مزد توافقی و منطقه‌ای برای کارگران هستند، اول باید حداقل‌های زندگی را در مورد کارگران رعایت کنند و بعد برای دستمزد کار فنی و تخصصی آنان تصمیم‌ بگیرند.؛

آخرین اخبار

استخدامی صنعت نفت

عضویت در خبرنامه نفت آنلاین