انجام 209 عملیات نمودارگیری درون چاهی و سطحی، چاه پیمایی و تکمیل چاه توسط مدیریت خدمات ویژه حفاری

انجام 209 عملیات نمودارگیری درون چاهی و سطحی، چاه پیمایی و تکمیل چاه توسط مدیریت خدمات ویژه حفاری

مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران از انجام 209 عملیات نمودارگیری درون چاهی و سطحی، چاه پیمایی و تکمیل چاه از سوی متخصصان این مدیریت در دو ماه نخست امسال بر روی چاه های نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور خبر داد.

آخرین اخبار

استخدامی صنعت نفت

logo-samandehi