دستاوردی دیگر در صنعت نفت،توسط متخصصان NISOC

دستاوردی دیگر در صنعت نفت،توسط متخصصان NISOC

به جرات می توان گفت که کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب، در همه ی بخشها و زیر بخشهای فنی، عملیاتی و فرایندی، از زبده ترین و نوآورترین کارشناسان صنعت نفت کشور بوده و اولینهای متعددی که با به اشتراک گذاری دانش فنی و تجربه عملیاتی با بخش خصوصی محقق گردیده را می توان شاهدی بر این مدعا دانست.؛

آخرین اخبار

عضویت در خبرنامه نفت آنلاین