جَنگ هندوانه چه بود؟

جَنگ هندوانه چه بود؟

جَنگ هندوانه واقعه ای بود كه در سال هاي پس از کشف نفت در بازار ميوه اي در مسجد سليمان رخ داد.؛

آخرین اخبار

استخدامی صنعت نفت

logo-samandehi