حفاری ، سخت ترین شغل نفتی

حفاری ، سخت ترین شغل نفتی

کار بچه های اقماری نفت قابل قیاس با هیچ کار و شغلی نیست،سختی کارشان زبانزد خاص و عام است،اما سختتر از این دلتنگی و دروی از خانواده شان است.؛

آخرین اخبار

عضویت در خبرنامه نفت آنلاین