مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران چه کسی خواهد بود؟

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران چه کسی خواهد بود؟

براساس گمانه زنی برخی از رسانه ها و با توجه به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، از میان سه گزینه محمد مشکین فام، سید صالح هندی و یا محسن پاک نژاد یک نفر بر صندلی مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران تکیه خواهد زد.؛

آخرین اخبار

logo-samandehi