سكوت دستگاههاي نظارتي در خصوص پروژه ٢۰۰۰ واحدی مسکن مهر نفت اهواز

سكوت دستگاههاي نظارتي در خصوص پروژه ٢۰۰۰ واحدی مسکن مهر نفت اهواز

علي رغم گذشت بيش از٧سال از آغاز پروژه 2000 واحدی نفت اهواز تاكنون٧٠٠واحد تحويل گرديده است اين درحالي است كه اعضا عموما سهم آورده خود را كامل پرداخت نموده و تداوم اين وضعيت سرمايه گذاری آنان را فاقد توجيه اقتصادي خواهد نمود.

آخرین اخبار

عضویت در خبرنامه نفت آنلاین