سكوت

سكوت دستگاههاي نظارتي در خصوص پروژه ٢۰۰۰ واحدی مسکن مهر نفت اهواز

علي رغم گذشت بيش از٧سال از آغاز پروژه 2000 واحدی نفت اهواز تاكنون٧٠٠واحد تحويل گرديده است اين درحالي است كه اعضا عموما سهم آورده خود را كامل پرداخت نموده و تداوم اين وضعيت سرمايه گذاری آنان را فاقد توجيه اقتصادي خواهد نمود. ...
نفت آنلاین
نفت آنلاین
آخرين اخبار
پربازديدترين
نفت آنلاین
اینستاگرام نفت آنلاین
نفت آنلاین
اینستاگرام نفت آنلاین
نفت آنلاین
نفت آنلاین
نفت آنلاین
محل كد آمار