تبریک به بسیجیان صنعت نفت جنوب

تبریک به بسیجیان صنعت نفت جنوب

صبح امروز با حضور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در مراسم فرماندهان بسیج سراسر کشور، از سرهنگ پاسدار عباس ممبینی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان وزارت نفت جنوب، بعنوان فرمانده حوزه برتر وزارت نفت تجلیل و این حوزه مقاومت بعنوان حوزه نمونه کشوری انتخاب شد.؛

آخرین اخبار

استخدامی صنعت نفت

logo-samandehi