“رئیسعلی دلواری” نماد ایستادگی و مبارزه با استعمار

“رئیسعلی دلواری” نماد ایستادگی و مبارزه با استعمار

روستای دلوار بندر کوچکی است در پنجاه کیلومتری بوشهر که مرکز یکی از بخشهای ساحلی شهرستان تنگستان است. واژه دلوار به معنای " دلاور " است که گاه " دلبار" هم گفته می شود . شغل مردم دلوار اغلب ماهیگیری و سفر به شیخ نشینهاست. موقعیت دلوار بگونه ای است که کشتیهای بزرگ می توانند در ساحل آن پهلو بگیرند و به همین لحاظ در مقاطعی از تاریخ ایران نامی از آن ذکر شده است . ؛

آخرین اخبار

استخدامی صنعت نفت

logo-samandehi