چهار انتصاب در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چهار انتصاب در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

در احکامي از سوي مهندس بيژن عالي پور مديرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، سرپرستان مديريت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی و مديريت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید این شرکت منصوب شدند.؛

آخرین اخبار

عضویت در خبرنامه نفت آنلاین