۲

۲ انتصاب در دانشگاه صنعت نفت

"معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه" و "رئيس دانشكده نفت شهيد تندگويان آبادان" منصوب شدند. ...
نفت آنلاین
نفت آنلاین
آخرين اخبار
پربازديدترين
نفت آنلاین
اینستاگرام نفت آنلاین
نفت آنلاین
اینستاگرام نفت آنلاین
نفت آنلاین
نفت آنلاین
نفت آنلاین
محل كد آمار