از چرایی انتصابات اخیر ملی حفاری تا کارنامه یک ساله سپهری

از چرایی انتصابات اخیر ملی حفاری تا کارنامه یک ساله سپهری

انتصابات جدید در ملی حفاری اتفاق افتاد. زمزمه های بسیاری در پس تحلیل چرایی و چگونگی دلیل انتصابات شنیده می شود که غالب ترین و پر سرو صدا ترین آن نسبت دادن انگیزه و خواست انتصابات به یک عامل خارجی به جز مدیر عامل ملی حفاری است.؛

آخرین اخبار

استخدامی صنعت نفت

logo-samandehi