آیا تحریم پتروشیمی ایران توسط آمریکا ممکن است؟

آیا تحریم پتروشیمی ایران توسط آمریکا ممکن است؟

قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: تحریم صنعت پتروشیمی به سرعت امکان‌پذیر نیست و در طول زمان نیز دارای پیچیدگی‌های بسیاری است که تحقق این تحریم را با چالش‌های متعددی همراه می کند. ؛

آخرین اخبار

استخدامی صنعت نفت

logo-samandehi