وزارت نفت به کارکنانش کم‌لطفی کرد

وزارت نفت به کارکنانش کم‌لطفی کرد

حق نفت نبود که زنگنه با سه دهه سابقه وزارت، اینچنین مدیرانی را تحویل دهد/ در اداره صنعت نفت به مشکل می‌خوریم/ با کارکنان نفت برخورد بهتری می‌شد، در توسعه مخازن مشترک وضعیت بهتری داشتیم

آخرین اخبار