شرکت گاز در آتش سوزی واحد آموزشی زاهدان چقدر مقصر است؟

شرکت گاز در آتش سوزی واحد آموزشی زاهدان چقدر مقصر است؟

مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران گفت: بیش از ۹۵ درصد از تعهدهای این شرکت به وزارت آموزش و پرورش در سال‌های ۱۳۹۴ تا پایان آذرماه امسال به همراه مبلغ یک هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان برای نوسازی و تجهیز مدارس به سامانه‌های گرمایشی، به این وزارتخانه پرداخت شده است.؛
استمرار توزیع نفت‌گاز باکیفیت در کشور

استمرار توزیع نفت‌گاز باکیفیت در کشور

سیدمحمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره توزیع این فرآورده در کشور گفت: توزیع نفت‌گاز یورو ۴ و ۵ حدود یک ماه است که در کشور آغاز شده و به صورت مستمر ادامه دارد.

قطع کمتر و دیرتر گاز در زمان بحران

قطع کمتر و دیرتر گاز در زمان بحران

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران بر لزوم اجرای طرح شناسایی استان‌ها و مقاوم‌سازی تاسیسات گازرسانی سراسر کشور برای قطع کمتر و دیرتر گاز در زمان بحران تاکید کرد.؛

آخرین اخبار

استخدامی صنعت نفت

آخرین دیدگاهها