استخدام شرکت سنگ آهن گهر زمین سیرجان/آذرماه ۹۷

استخدام شرکت سنگ آهن گهر زمین سیرجان/آذرماه ۹۷

شرکت سنگ آهن گهر زمین سیرجان در نظردارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود و شرکت های تابعه به صورت قرارداد پیمانکاری مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی ،مصاحبه تخصصی و روانشناختی به صورت قراردادی اقدام به جذب نیرو نماید.؛

آخرین اخبار

عضویت در خبرنامه نفت آنلاین