استخدام 6 ردیف شغلی برای کارشناسان الکترونیک – صنایع و … در شرکت معتبر پیمانکاری در زمینه پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی جهت تکمیل کادر خود در استان مرکزی/ شهرستان خمین

استخدام 6 ردیف شغلی برای کارشناسان الکترونیک – صنایع و … در شرکت معتبر پیمانکاری در زمینه پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی جهت تکمیل کادر خود در استان مرکزی/ شهرستان خمین

استخدام 6 ردیف شغلی برای کارشناسان الکترونیک – صنایع و … در شرکت معتبر پیمانکاری در زمینه پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی جهت تکمیل کادر خود در استان مرکزی/ شهرستان خمین

آخرین اخبار

استخدامی صنعت نفت

logo-samandehi