شرکت های ملی حفاری ایران،  خدمات مهندسی پژواک انرژی و مهندسی مشاور آب کرخه قرارداد مشارکت سه جانبه  امضاء کردند

شرکت های ملی حفاری ایران، خدمات مهندسی پژواک انرژی و مهندسی مشاور آب کرخه قرارداد مشارکت سه جانبه امضاء کردند

همزمان با سومین روز بزرگداشت هفته دولت، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی از شرکت های زیر محموعه گروه انرژی پاسارگاد و شرکت مهندسی مشاور آب کرخه قرارداد مشارکت سه جانبه امضاء و مبادله کردند. ؛

آخرین اخبار

استخدامی صنعت نفت

logo-samandehi