حمیدرضاگلپایگانی به خوزستان می آید

حمیدرضاگلپایگانی به خوزستان می آید

صبح امروز مسعود عیدی جایگزین حمیدرضا گلپایگانی در شرکت حفاری شمال شد و با کنار رفتن گلپایگانی از حفاری شمال گمانه زنی هایی در خصوص سمت آینده ایشان مطرح شده است.؛
حفاری ، سخت ترین شغل نفتی

حفاری ، سخت ترین شغل نفتی

کار بچه های اقماری نفت قابل قیاس با هیچ کار و شغلی نیست،سختی کارشان زبانزد خاص و عام است،اما سختتر از این دلتنگی و دروی از خانواده شان است.؛

آخرین اخبار

عضویت در خبرنامه نفت آنلاین