راهکارهای چندگانه کیهان به دولت؛ نفت را گران کنید، غنی سازی را از سر بگیرد و از برجام بیرون بیاید

راهکارهای چندگانه کیهان به دولت؛ نفت را گران کنید، غنی سازی را از سر بگیرد و از برجام بیرون بیاید

روزنامه کیهان در یادداشتی با تاکید بر ضرورت برخورد با کشورهای غربی نوشت:اینکه دشمن هر غلطی که خواست بکند، نفت ایران را تحریم و تهدید به جنگ کند اما قیمت نفت به جای صعود #سقوط کند یعنی، یک جای کار #می‌لنگد. یعنی در میان رجزخوانی‌های دشمن، دیپلماتیک حرف زدن و لبخند زدن اثر #معکوس دارد.؛

آخرین اخبار

استخدامی صنعت نفت

آخرین دیدگاهها