نخبه

نخبه بودن افراد به معدل نیست/ یادداشت کاربران در مورد آزمون استخدامی ٩۶

نخبه بودن افراد به معدل نیست/ یادداشت کاربران در مورد آزمون استخدامی ٩۶ ...
پرسنل

پرسنل شرکت شگفت ساز پایتخت ٩ ماه است حقوق نگرفته اند!!!

نیروهای شرکت شگفت سازپایتخت که شرکت تهرانی میباشد هستیم وتعدادی از نیروها بچه های خوزستان میباشند این شرکت پروژه ٢۰۰۰ واحدی #نفت اهواز رو درحال احداث داردولی متاسفانه الان ٩ ماه یک هزارتومانی حقوق پرداخت نکردند . ...
گازرسانی

گازرسانی فوری به منازل ۲۰۰۰ واحدی مسکن مهر نفت اهواز

 ۲۰۰ خانوار در سایت E پروژه ۲۰۰۰ واحدی مسکن مهر کارکنان نفت واقع در رسالت اهواز از ۲۲ بهمن سال گذشته چشم به راه گازدار شدن هستندو هفتگی یک حادثه به علت استفاده از کپسول رخ میدهد. ...
کیفیت

کیفیت ضعیف خدمات در بیمارستان بزرگ نفت اهواز

کارکنان صنعت نفت جنوب از کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمارستان نفت اهواز رضایت ندارند. ...
صدای

صدای مخاطبین نفت آنلاین

حداقل ضرایب مربوط به بدی آب و هوا و غیره که مختص مناطق نفتخیز است را افزایش دهید. ...
نفت آنلاین
نفت آنلاین
آخرين اخبار
پربازديدترين
نفت آنلاین
اینستاگرام نفت آنلاین
نفت آنلاین
اینستاگرام نفت آنلاین
نفت آنلاین
نفت آنلاین
نفت آنلاین
محل كد آمار