۱۰۷ سال بوی نفت در آبادان و مسجد سلیمان

۱۰۷ سال بوی نفت در آبادان و مسجد سلیمان

در حال حاضر مقدمات ایجاد و راه‌اندازی موزه صنعت نفت ایران در چهار نقطه از کشور فراهم شده و ایجاد موزه در برخی نقاط دیگر در دست بررسی است. شهرهایی که اقدامات لازم برای تاسیس موزه‌های نفت در آنها آغاز شده است.

كنسرسيوم و طرح تعدیل نیروی کارگری

كنسرسيوم و طرح تعدیل نیروی کارگری

براساس اين طرح تعديل كه با توافق و تاييد دولت تهيه شده بود، مقرر شد کارگران زیر 40 سال سن و برخوردار از سلامت جسمی با دریافت سالی 2 ماه حقوق بازخرید شده و در صورت امتناع از امضاء و فسخ قرارداد کار، اخراج شوند.

جَنگ هندوانه چه بود؟

جَنگ هندوانه چه بود؟

جَنگ هندوانه واقعه ای بود كه در سال هاي پس از کشف نفت در بازار ميوه اي در مسجد سليمان رخ داد.

آخرین اخبار