از انتصابات ملی حفاری چه خبر؟

از انتصابات ملی حفاری چه خبر؟

مهندس سید عبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: هدف از تغییرات، شایسته سالاری و ایجاد انگیزه در سطوح کارکنان، استفاده از نخبگان و نیروهای جوان به منظور رسیدن به توسعه پایدار است. ؛
۲ انتصاب در صنعت نفت

۲ انتصاب در صنعت نفت

سرپرست مهندسی ساختار شرکت ملی نفت ایران و سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت نفت و گاز شرق منصوب شدند.؛
۲ انتصاب در صنعت پتروشیمی

۲ انتصاب در صنعت پتروشیمی

مدیرعامل پتروشیمی خوزستان و مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا با حکم مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب شدند.؛

آخرین اخبار

استخدامی صنعت نفت

عضویت در خبرنامه نفت آنلاین