به همین ترتیب تا سال ۱۳۳۰ تعداد ۱۰ پمپ در تهران مشغول به کار شد و شرکت نفت اقدام به شماره‌گذاری آنها کرد» (منبع: این اتولی که من میگم، تاریخچه اتومبیل در ایران، حسینی، عباس، ۱۳۸۹) همچنین نخستین بنزین خانه آبادان که در دوره پهلوی اول ساخته شده، سال گذشته به‌عنوان میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی کشور به‌ثبت رسید. این پمپ بنزین کشور، سال ۱۳۰۶ شمسی در آبادان بنا شده است و طبق موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور؛ اول خردادماه سال جاری به‌ثبت ملی رسید. نخستین بنزین خانه آبادان که در سال ۱۳۰۶ شمسی در مرکز شهر توسط کمپانی بریتیش پترولیوم احداث شده بود ابتدا به منظور توزیع و فروش نفت سفید مورد استفاده قرار گرفت سپس حلب‌های پر شده از مواد نفتی در آن به فروش می‌رسید که با گذشت زمان و با ورود اتومبیل به پمپ بنزین تبدیل شد.