درخواست نیروهای پیمانکاری ملی حفاری از مدیرعامل این شرکت

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۵۰ ق.ظ
درخواست نیروهای پیمانکاری ملی حفاری از مدیرعامل این شرکت نفت آنلاین//کارکنان #پیمانکاری شرکت ملی #حفاری ایران با ارسال پیام های گسترده و جداگانه از طریق تلگرام به مهندس سپهری مدیرعامل محترم این شرکت ، خواستار رسیدگی جدی ایشان به وضعیت #معیشتی خود شدند.

نفت آنلاین//کارکنان #پیمانکاری شرکت ملی #حفاری ایران با ارسال پیام های گسترده و جداگانه از طریق تلگرام به مهندس سپهری مدیرعامل محترم این شرکت ، خواستار رسیدگی جدی ایشان به وضعیت #معیشتی خود شدند.

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نفت آنلاین
نفت آنلاین
اینستاگرام نفت آنلاین
نفت آنلاین
نفت آنلاین
نفت آنلاین
محل كد آمار